Arkivi i përdoruesit Adile Seferaj . Vlorë , Shqipëria