Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


 1. მონაცემთა დაცვა და მომხმარებლის კონფიდენციალურობის დაცვა შესაძლებელია მათი მონაცემებისთვის. ინფორმაცია უნდა იქნას მიღებული მონაწილეთა საიტზე ყოფნისას ან როდესაც ისინი იყენებენ The Avalanches Free Social Journalism Project- ის რესურსებს და მის ფუნქციებს.
 2. ეს არ არის მედია საშუალება. ჩვენს თანამშრომლებს არ აქვთ რედაქცია, რათა შეცვალონ სასარგებლო სტატიები. რესურსი უშუალოდ არ არის პასუხისმგებელი მის გვერდებზე განთავსებულ მასალაზე.
 3. ინფორმაციის დაცვის პრინციპი (შემდგომში პოლიტიკა) მოიცავს მონაცემებს, რომელსაც ზვავების პროექტი იღებს მომხმარებლისგან რესურსთან ურთიერთობისას. მომხმარებელმა უნდა გამოიყენოს ზვავის სერვისები, პროდუქტები ან მახასიათებლები (შემდგომში პროექტი ან რესურსი). რესურსმა ასევე უნდა გააფორმოს ნებისმიერი შეთანხმება ან კონტრაქტი პროექტის მონაწილეებთან მათი მონაცემების დასაცავად.
 4. ზვავების პროექტი სპეციალურად იცავს მონაწილეთა მონაცემებს და პატივს სცემს მათ კონფიდენციალურობის უფლებას. ამრიგად, პოლიტიკამ მიიღო აღწერა:
 5. წევრების მონაცემები, დამუშავებული ზვავის რესურსის მიერ
 6. მონაცემთა დამუშავებისა და შეგროვების მიზნები, როდესაც მომხმარებელი იყენებს ზვავის რესურსს;
 7. პრინციპი, რომლის მიხედვითაც ხდება ზვავების პროექტის ვებ – გვერდიდან მიღებული ინფორმაციის დამუშავება.
 8. რესურსის გამოყენებით მომხმარებელი აღიარებს და ეთანხმება მისი მონაცემების ნებაყოფლობით დამუშავებას. ამ მონაცემების ჩამონათვალი მოცემულია ამ პოლიტიკაში. თუ უთანხმოება წარმოიქმნება, მონაწილემ უნდა შეწყვიტოს პროექტის ვებ – გვერდის მონახულება ან დაუკავშირდეს პროექტს ჩვენს ფეისბუქ გვერდზე პირდაპირ შეტყობინებებზე: https://www.facebook.com/avalanches.global
 9. რესურსების ზვავი აანალიზებს და აგროვებს პერსონალურ მონაცემებს დიდი პატივისცემით. ეს არის დაახლოებით:
 10. მონაცემები, როდესაც მომხმარებელი ავსებს რეგისტრაციის ფორმებს, ავტორიზაციას და მომხმარებლის იდენტიფიკაციას საიტზე;
 11. მონაცემები ქუქი ფაილებიდან;
 12. IP მისამართები და ადგილები.
 13. Avalanches.com– ის მომხმარებლების პირადი მონაცემები ინახება დაცულ სერვერებზე.
 14. Avalanches.com– ის მომხმარებლებმა უნდა იცოდნენ ის ფაქტი, რომ ჩვენს პლატფორმაზე გამოქვეყნებულმა ბმულებმა შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენი პლატფორმის გარეთ პოტენციურად არასაიმედო რესურსები (ვებ – გვერდი, პროგრამები და ა.შ.), რომელსაც ასევე შეუძლია მათი მონაცემების მოპოვება. ჩვენი პლატფორმა არ იღებს პასუხისმგებლობას მოპოვებულ მონაცემებზე ან სხვა შედეგებზე ჩვენი მომხმარებლების მიერ გამოქვეყნებული ბმულების avalanches.com– ზე გამოქვეყნების შემდეგ.
 15. ინდივიდუალური Avalanches.com პლატფორმის მომხმარებლების პერსონალური მონაცემები დამუშავებულია Avalanches LP– ს მიერ, რომელიც წარმოდგენილია ირლანდიის რესპუბლიკის კანონმდებლობით რეგისტრირებული პირის მიერ, რეგისტრირებული ოფისი ოფისში 29, კლიფტონ ჰაუსი, ფიცვილიაამის ქუჩა ქვედა, დუბლინი 2, D02 XT91 (შემდგომში - კომპანია). კომპანია არის მონაცემთა ბაზის მფლობელი, რომელიც ინახავს Avalanches.com– ის პერსონალურ მომხმარებლის მონაცემებს.

 

მომხმარებლის მონაცემები, რომლებიც შეიძლება დამუშავდეს ზვავის პროექტის მიერ


 1. ანგარიშის შესაქმნელად აუცილებელია ისეთი ინფორმაცია, როგორიცაა მომხმარებლის ელ.ფოსტის მისამართი ან ტელეფონის ნომერი და პაროლი. შეუძლებელია გახდე avalanches.com– ის მომხმარებელი ასეთი მონაცემების გაზიარების გარეშე.
 2. მონაწილეთა ნებაყოფლობით, პირადად და ინდივიდთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია განიხილება მონაწილის პირად მონაცემებად. ჩვენი მომხმარებლები იღებენ სრულ პასუხისმგებლობას avalanches.com– ისთვის მიწოდებულ პირად მონაცემებზე.
 3. ტელეფონის ნომერი უნდა იყოს მითითებული მომხმარებლის გადამოწმებისა და ჩვენი სერვისების სრულ სპექტრზე წვდომის მინიჭების მიზნით.
 4. მონაწილის პერსონალური მონაცემები განიხილება ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც მოწოდებულია რეგისტრაციისას ან რესურსის გამოყენების პროცესში. მონაწილეთა მიერ მონაცემები ნებაყოფლობით არის გადაცემული და განთავსებული, მათ შორის რესურსზე გადაცემული ინფორმაცია სხვა ინტერნეტ სერვისებიდან ან სოციალური ქსელებიდან (ელექტრონული ფოსტა, ფოტო, სახელი, სქესი, ასაკი, აკადემიური ხარისხი და სხვა).
 5. მონაცემები, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა პროექტს საიტის გამოყენებისას, ასევე გამოიყენება დამუშავებისათვის. მონაცემები გადაეცემა მონაწილის პროგრამულ უზრუნველყოფას, რომელიც დაინსტალირებულია მის მოწყობილობაზე. რესურსი ავტომატურად იღებს შემდეგ ინფორმაციას:
 6. წევრის IP მისამართი
 7. მონაცემები ქუქი -ფაილებიდან;
 8. მომხმარებლის აღჭურვილობის ტექნიკური პარამეტრები;
 9. ინფორმაცია პროგრამის მონაწილის მიერ გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფის შესახებ;
 10. ზვავებზე წვდომის თარიღი და დრო;
 11. გამოყენების ისტორია და გვერდების მოთხოვნები, ისევე როგორც სხვა მსგავსი ინფორმაცია.
 12. ზვავების პროექტი არ ამოწმებს მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სიზუსტეს. პროექტში გამოყენებისას და რეგისტრაციისას მონაწილეები უზრუნველყოფენ პირადად მოწოდებული ინფორმაციის სისრულეს და შესაბამისობას.
 13. შეთავაზებები და გარიგებები: იმისათვის, რომ გახდეს პლატფორმა კომერციული გარიგებების, ბარტერული გაცვლის ან საჩუქრებისთვის, პლატფორმა უფლებამოსილია აჩვენოს მომხმარებლის საკონტაქტო ინფორმაცია, რაც აუცილებელია მყიდველსა და გამყიდველს შორის გარიგების დასაწყებად. მომხმარებელი სრულად არის პასუხისმგებელი ვებსაიტზე მიწოდებულ საკონტაქტო ინფორმაციაზე. მომხმარებელმა უნდა იცოდეს, რომ მისი საკონტაქტო ინფორმაცია ან თუნდაც სახლის მისამართი შეიძლება საჯაროდ იყოს ხელმისაწვდომი ჩვენს პლატფორმაზე გარიგების განხორციელების მიზნით.
 14. მას შემდეგ რაც მომხმარებელი დაუკავშირდება პლატფორმის მხარდაჭერას, პლატფორმა ინარჩუნებს უფლებამოსილებას მოითხოვოს დამატებითი პერსონალური ინფორმაცია მომხმარებლის შემდგომი გადამოწმების მიზნით.
 15. მომხმარებლის მონაცემები გამავალი პროფილებიდან, რომლებიც გამოიყენებოდა მომხმარებლის პროფილის რეგისტრაციისთვის avalanches.com ავტორიზაციის სერვისების გამოყენებით (Facebook, Google და ა.შ.) ნებადართულია დამუშავდეს Avalanches.

ზვავის რესურსის დამუშავების მიზნებია:

 1. პროექტის მონაწილის იდენტიფიკაცია, ასევე რესურსთან კონტრაქტებისა და შეთანხმებების გაფორმება.
 2. მომსახურების უფრო ფართო სპექტრის უზრუნველყოფა და მონაწილეთან სხვადასხვა ხელშეკრულებების ან კონტრაქტების განხორციელება.
 3. მომხმარებელთან ურთიერთობა, მათ შორის მოთხოვნები და შეტყობინებები, ასევე ინფორმაციის გაგზავნა, რომელიც არეგულირებს საიტის გამოყენებას, კონტრაქტებისა და შეთანხმებების შესრულებას, ასევე მონაწილისგან მიღებული განაცხადებისა და მოთხოვნების დამუშავებას.
 4. რესურსის ხარისხის გაუმჯობესება, მისი ფუნქციონირება, შინაარსი და ინფორმაციული შინაარსი.
 5. სარეკლამო მასალის შექმნა დაინტერესებული აუდიტორიისთვის.
 6. მონაცემთა შეგროვება სხვადასხვა კვლევისთვის, მათ შორის სტატისტიკური, ანონიმიზირებულ მონაცემებზე დაყრდნობით.


ინფორმაცია, რომელიც არ არის დამუშავებული ან შეგროვებული ზვავების მიერ


პირადი მომხმარებლის მონაცემები ეთნიკურ მემკვიდრეობასთან, პოლიტიკურ თუ რელიგიურ შეხედულებებთან და შეხედულებებთან, პოლიტიკურ პარტიებში მონაწილეობასთან, პროფკავშირებთან და ა.

 

 

მომხმარებლის მონაცემების დამუშავების მეთოდები, პროცედურა და პირობები

 1. ზვავის რესურსი აგროვებს მხოლოდ მონაწილეთა მიერ ნებაყოფლობით მოწოდებულ მონაცემებს Avalanches ვებსაიტზე რეგისტრაციისას ან ავტორიზაციისას ან სხვა ინტერნეტ სერვისების ანგარიშების საშუალებით, ასევე მონაცემებს, რომლებიც ავტომატურად გადაეცემა რესურსს მონაწილის მოწყობილობიდან და პროგრამული უზრუნველყოფიდან საიტის გამოყენების პროცესი (ქუქი -ფაილები და კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში აღწერილი სხვა სახის მონაცემები).
 2. ზვავი ინარჩუნებს მონაცემთა კონფიდენციალურობას შიდა რეგლამენტით.
 3. მონაცემთა კონფიდენციალურობა დაცულია, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მომხმარებელი ნებაყოფლობით დათანხმდა გარკვეული ინფორმაციის გამჟღავნებას საჯარო წვდომისათვის საიტზე ან მისი ფუნქციების საშუალებით.

მომხმარებლის მონაცემების მესამე პირებისთვის გადაცემის პირობები

მომხმარებლის მონაცემების გადაცემა მესამე პირებზე შეიძლება განხორციელდეს შემდეგ შემთხვევებში:

 1. მომხმარებელი დათანხმდა თავისი მონაცემების ნაწილის გადაცემას.
 2. რესურსის ფუნქციონირების კომფორტული გამოყენებისათვის ან ხელშეკრულების ან შეთანხმების შესასრულებლად.
 3. გადაცემა აუცილებელია იმისათვის, რომ მონაწილეს მიაწოდოს რესურსის მომსახურება ან ფუნქციები, რომელიც უზრუნველყოფილია საიტის პარტნიორების მიერ, ტექნოლოგიურად დაკავშირებულ საიტთან. პერსონალური მონაცემები შეიძლება გადაეცეს დამუშავების ან მიზნების მისაღწევად, რომლებიც განსაზღვრულია მომხმარებლის ხელშეკრულებით შესაბამის სერვისებთან.
 4. გადაცემა გათვალისწინებულია მომხმარებლის იმ ქვეყნის კანონებით, რომლის რეზიდენტიც არის ან სხვაგვარად გამოიყენება.
 5. მესამე პირებს შეუძლიათ გადასცენ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც მიიღება სხვადასხვა სახის კვლევებისა და გაზომვების დროს, მათ შორის სტატისტიკური, ანალიზისა და მომსახურების გაწევისათვის ან პროექტის მითითებებზე მუშაობისთვის;
 6. რესურსი ამცირებს მონაწილეთა პერსონალურ მონაცემებზე შესაძლო წვდომას, ხსნის მხოლოდ საიტის თანამშრომლებს და პარტნიორებს, რომლებსაც ეს ინფორმაცია სჭირდებათ სამუშაოს შესასრულებლად ან პროექტის გამართული მუშაობის უზრუნველსაყოფად.


სხვა მომხმარებლების მიერ მომხმარებლის მონაცემებზე წვდომის პირობები


 1. მომხმარებელთა მონაცემებზე წვდომა შესაძლებელია პლატფორმის სხვა მომხმარებელმა avalanches.com ვებსაიტის სამართლიანი განყოფილებით, რათა დაიწყოს გარიგება ორს შორის. ასეთი ინფორმაცია შეიძლება იყოს სხვა არაფერი, თუ არა საკონტაქტო ინფორმაცია (ელ.ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ან სოციალური მედიის ბმულები) და ადგილმდებარეობის მისამართი.
 2. პლატფორმა ინარჩუნებს უფლებას, გაუზიაროს მომხმარებლის კონფიდენციალური მონაცემები ხელისუფლებას ადგილობრივი კანონის შესაბამისად: შეაჩეროს და აიღოს პასუხისმგებლობა თაღლითური მომხმარებლების შესახებ, გაუგებრობების გასარკვევად, ან იმ არგუმენტების გამყარებას, რამაც შეიძლება/დაარღვიოს ადგილობრივი კანონები. ასევე, პლატფორმას შეუძლია გაამჟღავნოს მომხმარებლის მონაცემები ვებგვერდზე მიმდინარე მათი უკანონო განზრახვების აღმოჩენით ან სხვა პლატფორმის მომხმარებლებისგან საჩივრების მიღებით.

მომხმარებლის მონაცემების შენახვა, წაშლა და შეცვლა

 1. მომხმარებელს აქვს უფლება და შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს გამოიყენოს საიტი რესურსის პირად ანგარიშზე სტუმრობისას ანგარიშის რედაქტირების ფუნქციის გამოყენებით მისი მონაცემების ნაწილობრივ ან სრულად შეცვლის მიზნით.
 2. მომხმარებელს აქვს უფლება და შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს მთლიანად წაშალოს მისთვის მოწოდებული მონაცემები პროექტის ვებგვერდზე რეგისტრაციისას ანგარიშის წაშლით. თუმცა, ამან შეიძლება გამოიწვიოს მონაწილის შეზღუდვა საიტის გარკვეულ ფუნქციებზე.
 3. პერსონალური მონაცემები ინახება მთელი პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ანგარიშს იყენებთ საიტზე. ის ასევე ინახავს მონაცემებს, რომლებიც არ საჭიროებს რეგისტრირებულ მონაწილეს ან რაიმე ქმედებას კონტრაქტებით ან შეთანხმებებით. რესურსის ვებგვერდზე ანგარიშის მომხმარებლის შეთანხმებების გამოყენების შეწყვეტა და შეწყვეტა ითვლება წევრის ანგარიშის წაშლის ფაქტად.

მრიცხველები, ქუქი - ფაილები, სოციალური ქსელები

 1. პროექტის გვერდები ავტომატურად აგროვებს ინფორმაციას საიტის ფუნქციონირების გამოყენების შესახებ ქუქი - ფაილების გამოყენებით. მათი დახმარებით მიღებული მონაცემები მიზნად ისახავს მონაწილის პერსონალიზებულ ფუნქციებს, გაუმჯობესებას, სარეკლამო კამპანიების წარმოებას, ასევე სხვადასხვა კვლევების ჩატარებას.
 2. რესურსის გარკვეული ფუნქციების გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქუქი -ჩანაწერები ნებადართულია და მიიღება. თუ მონაწილე კრძალავს ქუქი -ფაილების მიღებას ან მიღებას ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით, ასეთი საიტის ფუნქციონირებაზე წვდომა შეიძლება შეზღუდული იყოს.
 3. პროექტის ვებგვერდზე განთავსებული ქუქი -ფაილები და მრიცხველები შეიძლება გამოყენებულ იქნას ვებგვერდზე მონაწილეთა ურთიერთქმედების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების, დამუშავებისა და შემდგომ გასაანალიზებლად, მისი ფუნქციების ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად ან საერთოდ. მრიცხველების ტექნიკური პარამეტრები დადგენილია პროექტის მიერ და შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისათვის წინასწარი გაფრთხილების გარეშე.
 4. როგორც საიტის მუშაობის ნაწილი, არის სოციალური ქსელების ისეთი ელემენტები, როგორიცაა ღილაკები «გაზიარება» და ინტერაქტიული პროგრამები მონაწილეების რეაქციის კომენტირებისა და თვალყურის დევნისთვის მიღებული ინფორმაციის შესახებ. სოციალური ქსელების ელემენტები რეგისტრირებენ მომხმარებლის IP მისამართს, ინფორმაციას მისი საქმიანობისა და რესურსების ვებგვერდზე და ასევე ინახავს ქუქი -ფაილებს ამ ელემენტებისა და ქვეპროგრამების სწორი ფუნქციონირების უზრუნველსაყოფად. მომხმარებლის ურთიერთქმედება სოციალური ქსელების ფორმებთან ერთად რეგულირდება რესურსებისა და კომპანიების კონფიდენციალურობის პოლიტიკით, რომლებიც უზრუნველყოფენ მათ.

მომხმარებლის მონაცემთა დაცვის ზომები

 1. რესურსი იღებს ტექნიკურ და ორგანიზაციულ ზომებს, რათა უზრუნველყოს პირადი და კონფიდენციალური მონაცემების დაცვის აუცილებელი დონე მესამე მხარის უკანონო ქმედებებისგან ან მავნე პროგრამებიდან, მაგალითად, განადგურება, დაბლოკვა, მოდიფიკაცია, კოპირება, გავრცელება ან შემთხვევითი წვდომა და სხვა.
 2. პოლიტიკის ცვლილებები შეიძლება გავლენა იქონიოს იმ ქვეყნების კანონებზე, სადაც პროექტის ვებგვერდზე წვდომა ღიაა ან საერთაშორისო სამართლის მოთხოვნები.
 3. რესურსი იტოვებს უფლებას შეცვალოს მიმდინარე პოლიტიკა. მიმდინარე გამოცემაში შესაბამისი ცვლილებების შეტანისას მითითებულია მისი ბოლო განახლების თარიღი. ახალი გამოცემა ძალაში შედის ვებგვერდზე გამოქვეყნების მომენტიდან, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება პოლიტიკის ახალ ვერსიას და იმ ქვეყნების კანონებს, რომლებშიც პროექტის ვებგვერდზე წვდომა ღიაა.
 4. რესურსის რედაქტორებს აქვთ უფლება არ გამოაქვეყნონ მომხმარებლისგან მიღებული შინაარსი (სტატიები, კომენტარები, განცხადებები და ა.შ.), თუ მომხმარებლის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია შეიძლება ჩაითვალოს პროექტის რედაქტორების მიერ, როგორც ზარებს:
 5. რასობრივი ან სამხედრო დაპირისპირების გაღვივება;
 6. ფსიქოლოგიური ან ფიზიკური შეურაცხყოფა;
 7. ტერორისტული აქტების, ვანდალიზმის, სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის ჩადენა;
 8. ადამიანებით ვაჭრობა, მონობა ან პორნოგრაფია.

რედაქტორებს ასევე აქვთ უფლება არ გამოაქვეყნონ სხვა ინფორმაცია, რომელიც არღვევს მომხმარებლის საცხოვრებელი ქვეყნის სამართლებრივ ჩარჩოს ან საერთაშორისო სამართალს.

 

 

რესურსისა და მომხმარებლის პასუხისმგებლობა

 1. ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც მონაწილე აქვეყნებს საიტზე მისი სახელით, ის ნებაყოფლობით ათავსებს პროექტის ვებგვერდს. ინფორმაცია გამოქვეყნდება იმ შემთხვევაში, თუ მონაწილე გაივლის SMS ავტორიზაციას მისი ადგილმდებარეობის დადასტურებით ხელშეკრულებებით და რესურსის განთავსების წესებით. მომავალში მონაწილე პირადად იქნება პასუხისმგებელი გამოქვეყნებული მასალის სიზუსტეზე.
 2. პროექტის რედაქცია არ არის პასუხისმგებელი საიტზე განთავსებული ინფორმაციის სიზუსტეზე.
 3. პროექტის წესები კრძალავს რესურსის ინფორმაციის გვერდებზე კოპირებას და განთავსებას, რომელიც ექვემდებარება საავტორო უფლებების კანონს.
 4. რესურსების წესები კრძალავს პროექტის ვებგვერდის გვერდებიდან ინფორმაციის კოპირებას და გავრცელებას ავტორის ცოდნისა და პირადი თანხმობის გარეშე.