Polityka prywatności

Polityka prywatności


 1. Ochrona danych i zachowanie poufności Użytkownika jest możliwe dla jego danych. Informacje należy uzyskać podczas pobytu uczestników na stronie lub podczas korzystania z zasobów Projektu Avalanches Free Social Journalism Project i jego funkcji.
 2. To nie jest media. Nasz zespół nie posiada redakcji, która mogłaby edytować przydatne artykuły. Zasób nie ponosi bezpośredniej odpowiedzialności za materiały zamieszczone na jego stronach.
 3. Zasada ochrony informacji (zwana dalej Polityką) obejmuje dane, które projekt Lawiny otrzymuje od Użytkownika podczas interakcji z Zasobem. Użytkownik musi korzystać z usług, produktów lub funkcji Avalanches (zwanych dalej Projektem lub Zasobem). Zasób musi również zawierać wszelkie umowy lub kontrakty z uczestnikami projektu w celu ochrony ich danych.
 4. Projekt Lawiny w szczególny sposób chroni dane uczestników i szanuje ich prawo do poufności. W związku z tym Polityka otrzymała opis:
 5. dane członków, przetwarzane przez Zasób lawinowy
 6. cele przetwarzania i zbierania danych podczas korzystania przez użytkownika z Zasobów Lawiny;
 7. zasada przetwarzania informacji otrzymanych ze strony internetowej Projektu Lawiny.
 8. Korzystając z Zasobów Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dobrowolnie. Lista tych danych znajduje się w niniejszej Polityce. W przypadku nieporozumień uczestnik powinien zaprzestać odwiedzania strony internetowej Projektu lub skontaktować się z Projektem na naszej stronie na Facebooku z wiadomościami bezpośrednimi: https://www.facebook.com/avalanches.global
 9. Resource Avalanches analizuje i zbiera dane osobowe z wielkim szacunkiem. To jest o:
 10. dane uzyskane podczas wypełniania przez użytkownika formularzy rejestracyjnych, autoryzacji i identyfikacji Użytkownika w serwisie;
 11. dane z plików cookies;
 12. Adresy IP i lokalizacje.
 13. Dane osobowe użytkowników Avalanches.com przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 14. Użytkownicy Avalanches.com powinni być świadomi faktu, że niektóre linki publikowane na naszej Platformie mogą prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych zasobów (strony internetowej, aplikacji itp.) poza naszą Platformą, które mogą również zbierać ich dane. Nasza Platforma nie ponosi odpowiedzialności za zebrane dane lub jakiekolwiek inne konsekwencje podążania za linkami wychodzącymi opublikowanymi przez naszych Użytkowników na avalanches.com.
 15. Dane osobowe poszczególnych użytkowników platformy Avalanches.com są przetwarzane przez Avalanches LP reprezentowaną przez osobę zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Irlandii, z siedzibą Office 29, Clifton House, Fitzwilliam Street Lower, Dublin 2, D02 XT91 (dalej - Firma). Spółka jest właścicielem Bazy Danych przechowującej Dane Osobowe Użytkownika Avalanches.com.

 

Dane użytkownika, które mogą być przetwarzane przez Projekt Lawiny


 1. Informacje takie jak adres e-mail użytkownika lub numer telefonu i hasło są niezbędne do utworzenia konta. Nie można zostać użytkownikiem avalanches.com bez udostępniania takich danych.
 2. Wszelkie informacje podane przez uczestników dobrowolnie, osobiście i dotyczące osoby, są uważane za dane osobowe uczestnika. Nasi użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dane osobowe przekazane avalanches.com.
 3. Numer telefonu jest wymagany w celu weryfikacji użytkownika i przyznania dostępu do pełnego spektrum naszych Usług.
 4. Za dane osobowe uczestnika, które mają być przetwarzane, uważa się wszelkie dane podane podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z zasobu. Dane są przekazywane i publikowane przez uczestników na stronie dobrowolnie, w tym informacje przekazywane do Zasobów z innych serwisów internetowych lub sieci społecznościowych (e-mail, zdjęcie, imię, płeć, wiek, stopień naukowy itp.).
 5. Do przetwarzania wykorzystywane są również dane, które są automatycznie przekazywane do Projektu podczas korzystania z witryny. Dane są przesyłane przez oprogramowanie uczestnika zainstalowane na jego urządzeniu. Zasób automatycznie otrzymuje następujące informacje:
 6. Adres IP członka
 7. dane z plików cookies;
 8. parametry techniczne sprzętu Użytkownika;
 9. informacje o oprogramowaniu używanym przez uczestnika projektu;
 10. data i godzina dostępu do Lawin;
 11. historię użytkowania i żądania stron, a także inne informacje o podobnym charakterze.
 12. Projekt Avalanches nie weryfikuje prawidłowości danych osobowych podanych przez Użytkownika. Korzystając i rejestrując się w Projekcie, uczestnicy gwarantują kompletność i zgodność informacji przekazanych osobiście.
 13. Oferty i Oferty: Aby służyć jako platforma dla ofert handlowych, wymiany barterowej lub prezentów, Platforma jest upoważniona do wyświetlania danych kontaktowych Użytkownika, które są niezbędne do zainicjowania transakcji między Kupującym a Sprzedającym. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za dane kontaktowe podane w serwisie. Użytkownik musi mieć świadomość, że jego dane kontaktowe, a nawet adres domowy mogą zostać udostępnione publicznie na naszej Platformie w celu realizacji Transakcji.
 14. Po skontaktowaniu się Użytkownika z obsługą Platformy, Platforma zachowuje prawo do żądania dodatkowych danych osobowych w celu dalszej weryfikacji użytkownika.
 15. Dane użytkownika z profili wychodzących, które zostały użyte do zarejestrowania profilu użytkownika na avalanches.com za pomocą usług uwierzytelniających (Facebook, Google itp.) są przekazywane do przetwarzania przez Avalanches.

Cele przetwarzania zasobów lawinowych to:

 1. Identyfikacja uczestnika Projektu oraz umów i porozumień z Zasobem.
 2. Świadczenie szerszego zakresu usług oraz realizacja różnych umów lub kontraktów z uczestnikiem.
 3. Komunikacja z Użytkownikiem, w tym prośby i powiadomienia, a także przesyłanie informacji regulujących korzystanie z serwisu, wykonywanie umów i porozumień, a także przetwarzanie zgłoszeń i wniosków otrzymanych od uczestnika.
 4. Poprawa jakości zasobu, jego funkcjonalności, zawartości i zawartości informacyjnej.
 5. Tworzenie materiałów promocyjnych skierowanych do zainteresowanych odbiorców.
 6. Gromadzenie danych do różnych badań, w tym statystycznych, na podstawie danych zanonimizowanych.


Informacje, które nie są przetwarzane ani gromadzone przez Lawiny


Dane osobowe użytkownika dotyczące dziedzictwa etnicznego, poglądów i przekonań politycznych lub religijnych, udziału w partiach politycznych, związkach zawodowych itp.

 

 

Metody, procedura i warunki przetwarzania danych użytkownika

 1. Zasób Lawiny gromadzi wyłącznie dane podane przez uczestników dobrowolnie podczas rejestracji lub uwierzytelniania w Serwisie Lawiny lub za pośrednictwem kont innych serwisów internetowych, a także dane, które są automatycznie przesyłane do Zasobu z urządzeń i oprogramowania uczestnika w Zasobie Lawiny. proces korzystania z serwisu (cookies oraz inne rodzaje danych opisane w Polityce Prywatności).
 2. Lawiny zachowują poufność danych zgodnie z wewnętrznymi regulacjami.
 3. Zachowana jest poufność danych, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik dobrowolnie wyraził zgodę na ujawnienie określonych informacji w celu publicznego dostępu w serwisie lub za pośrednictwem jego funkcji.

Warunki przekazywania danych Użytkownika podmiotom trzecim

Przekazywanie danych Użytkownika podmiotom trzecim może odbywać się w następujących przypadkach:

 1. Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie części swoich danych.
 2. Do komfortowego korzystania z funkcjonalności Zasobów lub realizacji umowy lub umowy.
 3. Przeniesienie jest niezbędne do udostępnienia uczestnikowi usług lub funkcji Zasobu udostępnianych przez partnerów witryny powiązanych technologicznie z witryną. Dane osobowe mogą być przekazywane w celu przetwarzania lub realizacji celów, które są określone w Umowie użytkownika z odpowiednimi usługami.
 4. Przeniesienie podlega przepisom prawa kraju Użytkownika, którego jest rezydentem, lub innym obowiązującym.
 5. Osoby trzecie mogą przekazywać dane osobowe uzyskane podczas różnego rodzaju badań lub pomiarów, w tym statystycznych, w celu analizy i świadczenia usług lub pracy na zlecenie Projektu;
 6. Zasób minimalizuje możliwy dostęp do danych osobowych uczestników, otwierając dostęp tylko dla pracowników serwisu i partnerów, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania prac lub zapewnienia sprawnego działania Projektu.


Warunki dostępu do danych Użytkownika przez innych Użytkowników


 1. Dostęp do danych Użytkownika może uzyskać inny Użytkownik Platformy w sekcji Targi serwisu avalanches.com w celu zawarcia Umowy między nimi. Takie informacje mogą być niczym więcej niż danymi kontaktowymi (adres e-mail, numer telefonu lub linki do mediów społecznościowych) i adresem lokalizacji.
 2. Platforma zastrzega sobie prawo do udostępniania poufnych danych użytkowników władzom zgodnie z lokalnym prawem: do zatrzymania i pociągania do odpowiedzialności nieuczciwych użytkowników, wyjaśniania nieporozumień lub tworzenia kopii zapasowych argumentów, które mogłyby/będą naruszać lokalne prawo. Platforma może również ujawniać dane użytkowników, odkrywając ich nielegalne zamiary, które mają miejsce w Serwisie lub otrzymując skargi od innych Użytkowników platformy.

Przechowywanie, usuwanie i modyfikacja danych Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo i możliwość w każdej chwili korzystając z serwisu częściowo lub całkowicie zmienić swoje dane za pomocą funkcji edycji konta podczas odwiedzania osobistego konta Zasobu.
 2. Użytkownik ma prawo i możliwość w każdej chwili całkowitego usunięcia swoich danych przekazanych mu podczas rejestracji w serwisie Projektu poprzez usunięcie konta. Może to jednak prowadzić do ograniczenia dostępu uczestnika do niektórych funkcji serwisu.
 3. Dane osobowe są przechowywane przez cały czas korzystania z konta w serwisie. Przechowuje również dane, które nie wymagają zarejestrowanego uczestnika ani żadnych działań związanych z umowami lub umowami. Wypowiedzenie korzystania i wypowiedzenie umowy użytkownika konta w serwisie Zasobów jest uważane za fakt usunięcia konta członka.

Liczniki, pliki cookie, sieci społecznościowe

 1. Strony Projektu automatycznie zbierają informacje o korzystaniu z funkcjonalności serwisu za pomocą plików cookies. Pozyskiwane za ich pomocą dane mają na celu dostarczenie uczestnikowi spersonalizowanych funkcji, usprawnienie, generowanie kampanii reklamowych, a także prowadzenie różnego rodzaju badań.
 2. Korzystanie z niektórych funkcji zasobu może być zapewnione tylko wtedy, gdy pliki cookie są dozwolone i odbierane. Jeżeli uczestnik zabroni przyjmowania lub akceptowania plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki, dostęp do takiej funkcjonalności witryny może być ograniczony.
 3. Pliki cookie i liczniki umieszczone na stronach witryny internetowej Projektu mogą być wykorzystywane do zbierania, przetwarzania, a następnie analizowania otrzymanych informacji na temat interakcji uczestników ze stroną internetową, w celu zapewnienia działania jej funkcji lub ogólnie. Parametry techniczne liczników są ustalane przez Projekt i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 4. W ramach pracy witryny istnieją takie elementy sieci społecznościowych, jak przyciski „Udostępnij” i interaktywne programy do komentowania i śledzenia reakcji uczestników na otrzymane informacje. Elementy serwisów społecznościowych rejestrują adres IP Użytkownika, informacje o jego aktywności i interakcji z serwisem Zasobów, a także zapisują pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych elementów i podprogramów. Interakcja Użytkownika z formami serwisów społecznościowych podlega polityce prywatności zasobów i firm, które je udostępniają.

Środki ochrony danych użytkownika

 1. Zasób podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia niezbędnego poziomu ochrony danych osobowych i poufnych przed bezprawnymi działaniami osób trzecich lub złośliwym oprogramowaniem, np. zniszczeniem, blokowaniem, modyfikacją, kopiowaniem, rozpowszechnianiem lub przypadkowym dostępem i innymi.
 2. Na zmiany w Polityce mogą mieć wpływ przepisy prawa krajów, w których dostęp do strony internetowej Projektu jest otwarty lub wymogi prawa międzynarodowego.
 3. Zasób zastrzega sobie prawo do edycji aktualnej Polityki. Przy dokonywaniu odpowiednich zmian w aktualnym wydaniu wskazywana jest data jego ostatniej aktualizacji. Nowa edycja wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie, o ile nie jest to sprzeczne z nową wersją Polityki i przepisami prawa krajów, w których otwarty jest dostęp do strony internetowej Projektu.
 4. Redakcja Zasobów ma prawo nie publikować treści (artykułów, komentarzy, wypowiedzi itp.) otrzymanych od Użytkownika, jeżeli informacje zamieszczone przez Użytkownika mogą być uznane przez Redakcję Projektu za zawierające wezwania do:
 5. podżeganie do konfrontacji międzyrasowej lub wojskowej;
 6. znęcanie się psychiczne lub fizyczne;
 7. popełnianie aktów terroryzmu, wandalizmu, nieposłuszeństwa obywatelskiego;
 8. handel ludźmi, niewolnictwo lub pornografia.

Redakcja ma również prawo nie publikować żadnych innych informacji, które naruszają ramy prawne kraju zamieszkania Użytkownika lub prawo międzynarodowe.

 

 

Odpowiedzialność Zasobów i Użytkownika

 1. Wszelkie informacje, które uczestnik publikuje w serwisie w swoim imieniu, umieszcza na stronie Projektu dobrowolnie. Informacja zostanie opublikowana, jeśli uczestnik przejdzie autoryzację SMS z potwierdzeniem jego lokalizacji lokalnej zgodnie z umowami i zasadami umieszczania Zasobów. W przyszłości za prawdziwość publikowanego materiału odpowiada osobiście uczestnik.
 2. Redakcja Projektu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji zamieszczonych w serwisie.
 3. Regulamin Projektu zabrania kopiowania i umieszczania na stronach Zasobów informacji podlegających prawu autorskiemu.
 4. Regulamin Zasobów zabrania kopiowania i rozpowszechniania informacji ze stron serwisu Projektu bez wiedzy i osobistej zgody autora.