Φωτιά σε πλοίο που μετέφερε 237 επιβάτε Πλακιάς

Φωτιά σε πλοίο που μετέφερε 237 επιβάτες εκδηλώθηκε στα ανοιχτά της Ελλάδας στο Ιόνιο Πέλαγος.


Όλοι οι επιβάτες από το φλεγόμενο πλοίο εκκενώθηκαν για να σώσουν πλοία, κανείς δεν τραυματίστηκε.

0
68
There are no advertisements in the Plakias yet
Other News Adefi Αφτιά
youtube-poster

Δεν θα επιτρέπεται στους μη εμβολιασμένους να επισκέπτονται κινηματογράφους, μουσεία και γυμναστήρια. Οι νέες απαγορεύσεις θα τεθούν σε ισχύ στις 22 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τους νέους περιορισμούς, τα μη εμβολιασμένα άτομα δεν θα μπορούν πλέον να επισκέπτονται εσωτερικούς δημόσιους χώρους ακόμη και αν το τεστ είναι αρνητικό για κορωνοϊό.


Επί του παρόντος, τα άτομα χωρίς εμβολιασμό δεν επιτρέπεται να έρχονται μόνο σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ και νυχτερινά κέντρα.


Σύμφωνα με τον Μητσοτάκη, το σχέδιο του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου είναι «να γίνουν τα Χριστούγεννα καλύτερα φέτος από πέρυσι».

Show more
0
63
https://avalanches.com/gr/plakyas__22_4_1900743_26_10_2021
https://avalanches.com/gr/plakyas__22_4_1900743_26_10_2021

Σκάφος βυθίστηκε στο Αιγαίο στα ανοιχτά της Ελλάδας

22 μετανάστες διασώθηκαν, 4 παιδιά πέθαναν.

Σήμερα βυθίστηκε ακατάλληλο για ιστιοπλοΐα σκάφος στα ανοιχτά της νήσου Χίου, με τη βοήθεια του οποίου 27 μετανάστες προσπάθησαν να φτάσουν στην Ελλάδα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν 10 πλοία και δύο ελικόπτερα. 22 άνθρωποι διασώθηκαν, τέσσερα παιδιά ηλικίας 3 έως 14 ετών πέθαναν, ένα άλλο εξαφανίστηκε.

Show more
0
41
Other News Plakias
https://avalanches.com/gr/plakyas__4340_covid19_24_1489204_02_04_2021

4340 περιπτώσεις μόλυνσης από COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες.

Έτσι, από την αρχή της πανδημίας, έχουν καταγραφεί 260.741 περιπτώσεις COVID-19 στη χώρα. 8017 άνθρωποι πέθαναν.

0
14
Other News Greece
https://avalanches.com/gr/afytos__1662278_24_05_2021

მუშები უარს ამბობენ მუშაობაზე და ითხოვენ ხელფასების მაღალ მოთხოვნას.


მენეჯმენტის მტკიცებით, ქარხანაში ხელფასები უკვე 30-40% -ით მეტია, ვიდრე ბაზრის საშუალო მაჩვენებელი.

0
58
Other world news
https://avalanches.com/pk/sialkot_largo_timing_and_men_enlargement_cream_germany_imported_original_be6726494_28_09_2023

LARGO TIMING AND MEN ENLARGEMENT CREAM (GERMANY IMPORTED ORIGINAL)

Best Quality Imported timing and penis enlargement Cream for men, no side effects , 100 % original and imported product it will give you best timing and penis enlargement results and satisfy your partner more than expectations, no side effects,

What Is Largo ?

From The Oldest Name In The Industry, Inverma Brings You Largo! Largo Cream in Pakistan For Men Is A Fast-acting Formula That Will Effectively Increase Your Erection Capacity. Largo For Men Is Easily Absorbed Into The Penis And Ensures Maximum Results Within A Matter Of Days.Largo Penis Enlargement & Enhancement Cream 40ml For Men Grow Your Penis

Largo Cream in Pakistan

» From The Oldest Name Within The Drug’s Trade, Inverma Brings You Largo Cream in Pakistan !

» Largo King Size Largo Cream in Pakistan For Men Could Be A Fast-acting Formula Which Will Effectively Increase Your Erection Capability.

» Largo Cream in Pakistan For Men Is Well Absorbed Into The Member And Ensures Most Results Among A Matter Of Days.

Does Largo King Size Cream Work?

The Answer Thereto Question Is Yes! Thousands Of Men Across The World Have Used Largo To Extend The Scale Of Their Member

. It’s One Among The First Improvement Creams On The Market, And Could Be A Trusty Resolution To All Or Any Of Your Member Issues.

This Is Often The Explanation Why Largo Is One Among Our Greatest Marketing Merchandise Ever.

Maximize Your Length, Girth And Maintain Stronger, Firmer Erections!

How Will Largo Cream Work?

» Largo’s Unchanged Classic Tried, And Tested Formula Work To Encourage Tissue Enlargement And Growth.

» Your Erection Size Is Set By The Amount Of Blood Commands Throughout Arousal.

» Upon Massaging Largo King Size Cream Into Your Member, Largo In Pakistan Quickly And Effectively Will Increase The Natural Blood Flow To The Member And Erectile Chambers.

» This Heightened Level Of Blood Expands The Capillaries In Your Member, Providing You With A Bigger And Thicker Erection.

» By Exploitation Largo Of, You May Improve The Standard Of Your Erections And Can For A Good Increase The Flaccid Size.

» Apply Largo King Size Cream Daily And Watch Your Member Grow; It’s As Straightforward As That!how Much A Time Can Largo Work?

» Apply Largo Once Or Double Daily And You May See An Apparent Amendment In Your Member Between Two Weeks!

For The Foremost Effective Results, Follow These Straightforward Instructions:

» Before Applying Largo Cream in Pakistan, Clean The Member Totally With Heat Water And Delicate Soap

» Apply A Skinny Layer Of Largo Over The Whole Length Of The Member

» Gently Massage Into The Tissue Together With Your Fingertips

Largo Cream Price in Pakistan is ? 2,000.00


Show more
0
6
https://avalanches.com/pk/karachi_introducing_shapeup_breast_enlargement_cream_your_path_to_natural_s6726482_28_09_2023

Introducing ShapeUp Breast Enlargement Cream – Your Path to Natural Size Enhancement in Just 14 Days!

Are you looking to enhance your confidence and embrace your natural beauty? Discover the revolutionary ShapeUp Breast Enlargement Cream, designed to help you achieve fuller, firmer, and more voluptuous breasts in just 14 days! Say goodbye to invasive procedures and hello to a safe, effective, and natural solution for size enhancement.🌱 Natural Enhancement: Our advanced formula harnesses the power of natural ingredients that have been proven to stimulate breast tissue growth. With a unique blend of botanical extracts, vitamins, and antioxidants, ShapeUp Cream promotes cellular regeneration, helping you achieve a fuller and more appealing bustline the natural way.⏳ Rapid Results: Say goodbye to waiting for months to see changes. Shape Up Breast Enlargement Cream is formulated for quick absorption, ensuring that you experience noticeable improvements within just 14 days. Imagine the excitement of seeing your dreams turn into reality faster than you thought possible.🌸 Boosted Confidence: We believe that every individual deserves to feel confident and comfortable in their own skin. With enhanced breast size, you can finally rock that outfit you've always wanted to wear and exude the self-assured aura you've been longing for.🌿 Safe and Gentle: Unlike risky surgical procedures, ShapeUp Cream offers a safe and gentle alternative. Our cream is free from harsh chemicals, parabens, and synthetic hormones, ensuring that your journey toward enhancement is not only effective but also nurturing for your skin. Shape Up is carefully formulated with safe and natural ingredients like almond oil, nut butter & natural-based compounds which help in increasing blood circulation to the flat tissue resulting in the enlargement of breast size. The bust area appears firmed, tightened, and toned; when used according to directions results will be visible within 14 days 🔬 Science-Backed Solution: Our formula is backed by scientific research and crafted with care by experts in the field. Each ingredient is chosen for its specific benefits in promoting breast tissue growth and overall skin health.🎉 Embrace Your Natural Beauty: At ShapeUp, we celebrate diversity and the unique beauty of every individual. Our cream is designed to enhance what you already have, helping you achieve a more pronounced and harmonious figure that complements your body's natural proportions. Join countless individuals who have already embarked on their journey to enhanced confidence and natural beauty with ShapeUp Breast Enlargement Cream. Experience the joy of discovering a more vibrant, confident version of yourself in just 15 days.Order Now and step into a new chapter of self-assured elegance with ShapeUp!INGREDIENTS:Aqua, Wheat Germ Oil, PalmitoylIsoleucine, Vitellaria Paradoxa (Shea Butter),

Almond Oil, Hydrogenated Olive Oil StearylEster, Coca-Glucoside, Glycerine, CetearylAlcohol, Glyceryl Monostearate, Lauryl Alcohol, Tocopheryl Acetate, Parfum, Grapefruit Seed Extract.

Show more
0
6