Όλες οι δημοσιεύσεις του Agapit Αφτιά Ε Άφυτος , Ελληνική Δημοκρατία