Αρχείο χρήστη Foteini Nakachidou . Κοζάνη , Ελληνική Δημοκρατία