אנשים שאחריהם משתמש Afshan Fathima . ירושלים , ישראל