उपयोगकर्ता संग्रह 2022 Gokul khawale . औरंगाबाद , भारत

क्षणा क्षणाला आठवण येत तुझी

कधी भेट होणार तुझी आणि माझी

0
2