सभी उपयोगकर्ता पोस्ट Gokul khawale . औरंगाबाद , भारत

क्षणा क्षणाला आठवण येत तुझी

कधी भेट होणार तुझी आणि माझी

0
2