همه نشریات از Reza Mirzaei به کرج ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye

Publications
https://avalanches.com/ir/karaj__69_1370113_26_02_2021

تعداد مرگ و میرهای ناشی از نوع جدید ویروس کرونا در ایران در روز 69 نفر - تا 59899 نفر افزایش یافت.


نماینده وزارت بهداشت سیما سادات لاری گفت که تعداد موارد تایید شده عفونت COVID-19 در جمهوری اسلامی 8103 نفر در روز افزایش یافته است - به یک میلیون و 615 هزار و 184 نفر.


وضعیت 3720 بیمار بحرانی ارزیابی می شود.


یک میلیون و 379 هزار و 922 نفر پس از مداوا از بیمارستان ها مرخص شدند.

Show more
0
19
Show more