افرادی که کاربر را دنبال می کنند چاپ متین . تهران ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye