همه نشریات از H Reza M Moghadam به Shīrāz ، Jomhūrī-ye Eslāmī-ye