සියලුම පරිශීලක පළ කිරීම් Anuradha Chandani . ෙකාළඹ , ශ්‍රී ලංකාව

_මමත් ඉස්සර දෙවගනකි

මමත් ඉස්සර දෙවගනකි

උනත් වංශය යක්ශ ගෝත්‍රික

උබත් මගේ පරම්පරාවෙලු

කියා කීවා නේද පෙරදින

සිදු උනා වෙන්නට යකින්නක්

ඔබත් දනිමි කාරණාව

අසාදාරනයක් උනා මා හට

නොඇසුනාද උඩ ඉන්න උන්ට


ඌත් පඬිරට රජුන් වෙනවලු

උන්ගේ රට තුළ වැජඹෙන

මට නම් ඌ තිරිසනෙක්

අඹු දරුවන් හැර ගිය


මැරු නිසා මා ඔබගෙ නාමෙන්

එනව මම පළි අරගන්ට

උබ නිසාමයි දරු දෙදනා

ගියේ වනයට නොඑන්නම

අතීතෙත් මියදුනා ලදුන් නම්

පෙමක් නිසා හැමතැන

පඬි රටට ගිනි තිබ්බෙ පත්තිනි

පෙම නිසා නොවෙද සබ


උබ නිසා මැරුනෙ අහිංසක

කතක් බව උබ නොකීවට

දනිමි සැවෝමා යකින්නක් උනේ

නුබේ බොරු පෙම නිසා අද මම


අනූ බණ්ඩාර_ ✍️

Show more
1
37

නිමිත්ත:-


පුවතක් *"මුහුණ විකෘති වී ගිය කාන්තා මළ සිරිරක් ලැගුම්හලකින් හමුවේ"*


ඉස්සරත් මහ හුඟක්

රෑ වුනා ඇය එන්න

පෙළක් දවසුත් තිබුණා

පාන්දරවත් නොයෙන

ඒත් එන හැම විටම

හූල්ලා ළගට ගෙන

සමාවක් ඉල්ලනවා

ඇහෙන නෑහෙන ලෙසට....


රතු පාට අත් බෑගේ

අපේ අම්මගෙ තමයි

ඔය තියන රතු කුඩෙත්

තේරුවේ නංගිමයි

අඩිය මහ උසට ඇති

‍රතු සපත්තුත් ඇගෙයි

මූණ නම් බැලුවාට

අඳුරන්න බෑ වගෙයි..


තනිව හැරදා පැලේ

පියා ගිය දා පටන්

වින්ද දුක් ගිනි අපමණයි

දුටෙමි මගෙ නෙත්වලින්....


දනිමි මම අම්මේ....

එ නිසාමයි ඇන්දේ....

රතු පාට විතරමක්....😞


ගම්මු කීවත් කතා

දුන්නෙ නෑ බත් කටක්

හැමදාම ඇය එද්දී

ගේනවා මසවුලක්....


මහත්තයෝ ඇර බලමු

බෑග් එක අපි ටිකක්

මේ මගේ අම්ම නම්

තිබෙනු ඇත මසවුලක්

*අනූ බණ්ඩාර* ✍️

Show more
2
40