Olona arahin'ny mpampiasa Blanca . Antananarivo , Repoblikan’i Madagas