Хэрэглэгчийг дагаж буй хүмүүс Udval Sanjid . Улаанбаатар , Mongol Uls