Хэрэглэгчийн дагасан хүмүүс Udval Sanjid . Улаанбаатар , Mongol Uls