Kumpulan diikuti oleh pengguna MY_1144539 . Kuala Lumpur , Malaysia