Kumpulan diikuti oleh pengguna Paolo Conconi . Kuala Lumpur , Malaysia