प्रयोगकर्तालाई पछ्याउने मानिसहरू Kausila Shahi । Ṭikāpur , संघीय लोकतान्त्रिक ग