प्रयोगकर्तालाई पछ्याउने मानिसहरू Rakesh Dangi । Butwal , Nepal