सबै प्रयोगकर्ता विज्ञापनहरू Dumre Babu । Wāliṅ , संघीय लोकतान्त्रिक ग