सबै प्रयोगकर्ता विज्ञापनहरू JAHRUDIN ANSARI । काठमाडौं , संघीय लोकतान्त्रिक ग