सबै प्रयोगकर्ता विज्ञापनहरू Opendra Gharti Magar । काठमाडौं , संघीय लोकतान्त्रिक ग