प्रयोगकर्तालाई पछ्याउने मानिसहरू Opendra Gharti Magar । काठमाडौं , संघीय लोकतान्त्रिक ग