प्रयोगकर्ता पछि शहरहरू Opendra Gharti Magar । काठमाडौं , संघीय लोकतान्त्रिक ग