प्रयोगकर्तालाई पछ्याउने मानिसहरू Arbin Gurung । पोखरा , संघीय लोकतान्त्रिक ग