प्रयोगकर्ता द्वारा पछ्याइएको समूह Arbin Gurung । पोखरा , संघीय लोकतान्त्रिक ग