प्रयोगकर्ता द्वारा पछ्याइएको मान्छे Arbin Gurung । पोखरा , संघीय लोकतान्त्रिक ग