Mga taong sumusunod sa gumagamit EN-95476 . City of Taguig , Philippines