Mga lungsod na sinusundan ng gumagamit Kurt Andrei Nogaliza . Lungsod ng Surigao , Pilipinas