Mga pangkat na sinusundan ng user Kurt Andrei Nogaliza . Lungsod ng Surigao , Pilipinas