Οροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ("Όροι", "Συμφωνία") είναι μια συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή Ιστοσελίδας ("Διαχειριστής Ιστοσελίδας", "εμάς", "εμείς" ή "μας") και εσάς ("Χρήστης", "εσείς" ή " "). Το παρόν Συμφωνητικό καθορίζει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις της από μέρους σας χρήσης του ιστότοπου avalanches.com και οποιουδήποτε από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του (συλλογικά, "Ιστότοπος" ή "Υπηρεσίες").


Λογαριασμοί και συνδρομή

Πρέπει να είστε τουλάχιστον 13 ετών για να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο και συμφωνώντας με αυτό το Συμφωνητικό, εγγυάστε και δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 13 ετών. Εάν δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στον Ιστότοπο, είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού και για οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες έχουν ληφθεί σε σχέση με αυτόν. Η παροχή ψευδών στοιχείων επικοινωνίας οποιουδήποτε είδους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού σας. Πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για τυχόν μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του λογαριασμού σας ή για τυχόν άλλες παραβιάσεις ασφάλειας. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε πράξεις ή παραλείψεις από εσάς, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ζημιών οποιουδήποτε είδους προκύψουν ως αποτέλεσμα τέτοιων πράξεων ή παραλείψεων. Μπορούμε να αναστείλουμε, να απενεργοποιήσουμε ή να διαγράψουμε τον λογαριασμό σας (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) εάν διαπιστώσουμε ότι έχετε παραβεί οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Συμφωνητικού ή ότι η συμπεριφορά ή το περιεχόμενό σας τείνουν να βλάψουν τη φήμη και την καλή θέληση μας. Εάν διαγράψουμε τον λογαριασμό σας για τους παραπάνω λόγους, ενδέχεται να μην εγγραφείτε ξανά στις Υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να αποκλείσουμε τη διεύθυνση email σας και τη διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου για να αποτρέψουμε την περαιτέρω εγγραφή.


Περιεχόμενο χρήστη

Δεν διαθέτουμε δεδομένα, πληροφορίες ή υλικό ("Περιεχόμενο") που υποβάλλετε στον Ιστότοπο κατά τη χρήση της Υπηρεσίας. Θα έχετε την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα και την ιδιοκτησία πνευματικής ιδιοκτησίας ή το δικαίωμα χρήσης όλου του υποβαλλόμενου Περιεχομένου. Μπορούμε, αλλά δεν έχουμε καμία υποχρέωση, να παρακολουθούμε Περιεχόμενο στον Ιστότοπο που υποβάλλεται ή δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας από εσάς. Εκτός εάν επιτρέπεται συγκεκριμένα από εσάς, η χρήση του Ιστότοπου από εσάς δεν μας παρέχει την άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, τροποποίησης, δημοσίευσης ή διανομής του Περιεχομένου που δημιουργήσατε από εσάς ή αποθηκευμένο στο λογαριασμό χρήστη σας για εμπορικούς σκοπούς, μάρκετινγκ ή για οποιονδήποτε παρόμοιο σκοπό. Ωστόσο, μας εκχωρείτε άδεια πρόσβασης, αντιγραφής, διανομής, αποθήκευσης, μετάδοσης, μορφοποίησης, εμφάνισης και εκτέλεσης του Περιεχομένου του λογαριασμού χρήστη σας μόνο όπως απαιτείται για τον σκοπό της παροχής των Υπηρεσιών σε εσάς. Χωρίς περιορισμό οποιασδήποτε από αυτές τις δηλώσεις ή εγγυήσεις, έχουμε το δικαίωμα, αν και όχι την υποχρέωση, κατά την απόλυτη κρίση μας, να απορρίψουμε ή να καταργήσουμε οποιοδήποτε Περιεχόμενο που, κατά την εύλογη γνώμη μας, παραβιάζει οποιαδήποτε από τις πολιτικές μας ή είναι με οποιονδήποτε τρόπο επιβλαβές ή απαράδεκτο.


Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια περιεχομένου. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε το κατάλληλο αντίγραφο ασφαλείας του Περιεχομένου σας. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς καμία απολύτως υποχρέωση, ενδέχεται να είμαστε σε θέση να επαναφέρουμε ορισμένα ή όλα τα δεδομένα σας που έχουν διαγραφεί από μια συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα που ενδέχεται να έχουμε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων μας σκοποί. Δεν εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα που χρειάζεστε θα είναι διαθέσιμα.


Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε το παρόν Συμφωνητικό ή τις πολιτικές του σχετικά με τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή, με ισχύ από την ανάρτηση μιας ενημερωμένης έκδοσης του παρόντος Συμφωνητικού στον Ιστότοπο. Όταν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε μια ειδοποίηση στην κύρια σελίδα του ιστότοπού μας. Η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα αποτελεί τη συγκατάθεσή σας για τέτοιες αλλαγές.


Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει αυτό το Συμφωνητικό και αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις του. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες του, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για χρήση ή πρόσβαση στον Ιστότοπο και στις Υπηρεσίες του.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το Συμφωνητικό, επικοινωνήστε μαζί μας.

Το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 12 Απριλίου 2019