תנאים

תנאים והגבלות אלה ("תנאים", "הסכם") הם הסכם בין מפעיל אתרים ("מפעיל אתר", "אנחנו", "אנחנו" או "שלנו") ובינך ("משתמש", "אתה" או "שלך "). הסכם זה קובע את התנאים הכלליים לשימושך באתר avalanches.com ובכל אחד ממוצריו או שירותיו (באופן קולקטיבי, "אתר אינטרנט" או "שירותים").


חשבונות וחברות

אתה חייב להיות לפחות בן 13 כדי להשתמש באתר זה. על ידי שימוש באתר זה ועל ידי הסכמתך להסכם זה אתה מתחייב ומציין שאתה בן 13 לפחות. אם אתה יוצר חשבון באתר, אתה אחראי לשמירה על אבטחת חשבונך ואתה אחראי באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון ולפעולות אחרות שנעשות בקשר אליו. מתן פרטי קשר כוזבים מכל סוג שהוא עלולים לגרום לסיום חשבונך. עליך להודיע לנו מייד על כל שימוש לא מורשה בחשבונך או על הפרות אבטחה אחרות. אנו לא אחראים לכל מעשה או מחדל על ידך, לרבות נזקים מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה ממעשים או מחדלים שכאלה. אנו עשויים להשעות, להשבית או למחוק את חשבונך (או כל חלק ממנו) אם נקבע כי הפרת כל הוראה בהסכם זה או שההתנהלות או התוכן שלך נוטים לפגוע במוניטין ובמוניטין שלנו. אם אנו מוחקים את חשבונך מהסיבות האמורות, אינך רשאי להירשם מחדש לשירותינו. אנו עשויים לחסום את כתובת הדוא"ל ואת כתובת פרוטוקול האינטרנט שלך כדי למנוע הרשמה נוספת.


תוכן משתמש

אין בידינו כל מידע, מידע או חומר ("תוכן") שתגיש באתר במהלך השימוש בשירות. עלייך תהיה אחריות בלעדית לדיוק, לאיכות, לשלמות, לחוקיות, לאמינות, להתאמה ולבעלות על קניין רוחני או את הזכות לשימוש בכל התוכן שהוגש. אנו עשויים, אך איננו מחויבים, לפקח על תוכן באתר שנמסר או נוצר באמצעות השירותים שלנו על ידך. אלא אם כן הותר לך באופן ספציפי, השימוש שלך באתר אינו מעניק לנו את הרישיון להשתמש, לשכפל, להתאים, לשנות, לפרסם או להפיץ את התוכן שנוצר על ידך או מאוחסן בחשבון המשתמש שלך למטרות מסחריות, שיווקיות או לכל מטרה דומה. אך אתה נותן לנו הרשאה לגשת, להעתיק, להפיץ, לאחסן, לשדר, לפרמט מחדש, להציג ולבצע את תוכן חשבון המשתמש שלך אך ורק כנדרש לצורך מתן השירותים אליך. מבלי להגביל אף אחד מאותם מצגים או אחריות, יש לנו את הזכות, אם כי לא את החובה, לשיקול דעתנו הבלעדי לסרב או להסיר כל תוכן שלדעתנו הסביר מפר את המדיניות שלנו או שהוא מזיק בכל דרך שהיא או מתנגדים.


גיבויים

איננו אחראים לתוכן השוכן באתר. בשום מקרה לא נהיה אחראים לכל אובדן של תוכן כלשהו. באחריותך הבלעדית לשמור על גיבוי הולם של התוכן שלך. על אף האמור לעיל, במקרים מסוימים ובנסיבות מסוימות, ללא שום התחייבות, אנו עשויים שנוכל לשחזר חלק או את כל הנתונים שלך שנמחקו מתאריך ושעה מסוימים שבהם יתכן שגיבינו נתונים משלנו מטרות. אנו לא מתחייבים שהנתונים שאתה זקוק להם יהיו זמינים.


שינויים ותיקונים

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות הסכם זה או את מדיניותו הנוגעת לאתר או לשירותים בכל עת, בתוקף עם פרסום גרסה מעודכנת של הסכם זה באתר. כשתעשה זאת אנו נפרסם הודעה בדף הראשי של אתר האינטרנט שלנו. המשך השימוש באתר לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים כאמור.


קבלת תנאים אלה

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל תנאיו. על ידי שימוש באתר או בשירותיו אתה מסכים להיות מחויב להסכם זה. אם אינך מסכים לציית לתנאי הסכם זה, אינך מורשה להשתמש או לגשת לאתר ושירותיו.


פונה אלינו

אם יש לך שאלות לגבי הסכם זה, אנא צור איתנו קשר.

מסמך זה עודכן לאחרונה ב- 12 באפריל, 2019