პირობების პოლიტიკა

Პირობები და წესები

ეს პირობები ("პირობები", "შეთანხმება") არის შეთანხმება ვებსაიტის ოპერატორს ("ვებსაიტის ოპერატორს", "ჩვენს", "ჩვენ" ან "ჩვენს") და თქვენ ("მომხმარებელი", "თქვენ" ან "თქვენს" ”). წინამდებარე შეთანხმება განსაზღვრავს avalanches.com ვებსაიტის და მისი ნებისმიერი პროდუქტისა თუ მომსახურების (ერთობლივად, "ვებსაიტს" ან "სერვისებს") თქვენი გამოყენების ზოგად პირობებსა და პირობებს.


ანგარიშები და წევრობა

თქვენ უნდა იყოთ არანაკლებ 13 წლის ასაკისა, რომ გამოიყენოთ ეს საიტი. ამ ვებსაიტის გამოყენებით და ამ შეთანხმებაზე შეთანხმების საფუძველზე, თქვენ გარანტიას აძლევთ და წარმოადგენთ, რომ თქვენ ხართ სულ მცირე 13 წლის. თუ ვქმნით ანგარიშს ვებსაიტზე, თქვენ პასუხისმგებლობთ შეინარჩუნოთ თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოება და თქვენ პასუხისმგებლობით ეკიდებით ყველა იმ საქმიანობას, რომელიც ხდება ამ ანგარიშის ქვეშ და მის მიმართ განხორციელებული ყველა სხვა ქმედება. ნებისმიერი სახის ცრუ საკონტაქტო ინფორმაციის მიწოდება შეიძლება გამოიწვიოს თქვენი ანგარიშის შეწყვეტა. თქვენ დაუყოვნებლივ უნდა შეგატყობინოთ თქვენი ანგარიშის უნებართვო გამოყენების ან უსაფრთხოების სხვა დარღვევების შესახებ. ჩვენ პასუხისმგებლობას არ მოგცემთ თქვენს მიერ რაიმე ქმედებებისა და უმოქმედობის გამო, მათ შორის რაიმე სახის ზიანის მიყენების შედეგად, ასეთი ქმედებების ან უმოქმედობის შედეგად. ჩვენ შეგვიძლია შეჩერდეს, გამორთოთ ან წაშალოთ თქვენი ანგარიში (ან მისი რომელიმე ნაწილი), თუ ჩვენ დავადგენთ, რომ თქვენ დაარღვიეთ წინამდებარე შეთანხმების რომელიმე დებულება, ან რომ თქვენი ქცევა ან შინაარსი მიგვიყვანს ზიანს აყენებს ჩვენს რეპუტაციას და კეთილგანწყობას. თუ ჩვენ ჩამოვშლით თქვენს ანგარიშს ზემოთ ჩამოთვლილი მიზეზების გამო, თქვენ არ შეგიძლიათ ხელახლა დარეგისტრირება ჩვენი სერვისებისთვის. ჩვენ შეიძლება დაბლოკოს თქვენი ელ.ფოსტის მისამართი და ინტერნეტ – პროტოკოლის მისამართი, რათა თავიდან იქნას აცილებული შემდგომი რეგისტრაცია.


მომხმარებლის შინაარსი

ჩვენ არ გვაქვს მონაცემები, ინფორმაცია ან მასალა ("შინაარსი"), რომელსაც თქვენ წარუდგენთ ვებგვერდზე სამსახურის გამოყენების პროცესში. პასუხისმგებლობა გეკისრება სიზუსტის, ხარისხის, მთლიანობის, კანონიერების, საიმედოობის, მიზანშეწონილობისა და ინტელექტუალური საკუთრების საკუთრებაში ან ყველა წარმოდგენილი შინაარსის გამოყენების უფლებაზე. ჩვენ შეიძლება, მაგრამ ვალდებულება არ გვაქვს, თქვენს მიერ ჩვენს მიერ გამოყენებული სერვისების მიერ წარმოდგენილ ან შექმნილ ვებსაიტზე დავაკვირდეთ შინაარსს. თუ თქვენს მიერ სპეციალურად არ არის ნებადართული, ვებსაიტის თქვენი გამოყენება არ მოგვცემს უფლებას გამოიყენოთ, რეპროდუცირდეს, შეცვალოს, შეცვალოს, გამოაქვეყნოს ან განაწილოს თქვენს მიერ შექმნილი შინაარსი, ან თქვენს მომხმარებლის ანგარიშში ინახებოდეს კომერციული, მარკეტინგის ან მსგავსი მიზნებისათვის. მაგრამ თქვენ მოგვცემთ უფლებას თქვენი მომხმარებლის ანგარიშის შინაარსის შესვლა, კოპირება, განაწილება, შენახვა, გადაცემა, რეფორმატირება, ჩვენება და შესრულება მხოლოდ საჭიროებისამებრ თქვენთვის სერვისების მიწოდების მიზნით. რომელიმე ამ წარმომადგენლობის ან გარანტიის შეზღუდვის გარეშე, ჩვენ გვაქვს უფლება, თუმცა არა ვალდებულება, საკუთარი შეხედულებისამებრ, უარი თქვას ან წაშალოს ნებისმიერი შინაარსი, რომელიც, ჩვენი გონივრული აზრით, არღვევს ჩვენს ნებისმიერ პოლიტიკას ან რაიმე ფორმით საზიანოა ან სადავოა.


სარეზერვო

ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ვებსაიტზე განთავსებულ კონტენტზე. არავითარ შემთხვევაში არ მოგვიწევს პასუხისმგებლობა რაიმე შინაარსის დაკარგვის გამო. თქვენი ერთადერთი პასუხისმგებლობაა თქვენი შინაარსის სათანადო ასლის შენარჩუნება. მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, ზოგიერთ შემთხვევაში და გარკვეულ გარემოებებში, სრული ვალდებულებით, ჩვენ შეგვიძლია აღვადგინოთ თქვენი ან რამდენიმე თქვენი მონაცემი, რომელიც წაიშალა გარკვეულ თარიღსა და დროში, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია შევქმნათ სარეზერვო მონაცემები საკუთარი. მიზნები. ჩვენ არ ვიძლევთ გარანტიას, რომ თქვენი მონაცემები ხელმისაწვდომი იქნება.


ცვლილებები და დამატებები

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეცვალონ წინამდებარე შეთანხმება ან მისი პოლიტიკა, რომელიც ეხება ვებსაიტს ან მომსახურებებს, ნებისმიერ დროს, ეფექტური იქნება ამ შეთანხმების განახლებული ვერსიის ვებსაიტზე განთავსებისთანავე. როდესაც ამას ვაკეთებთ, შეტყობინებას გამოვგზავნით ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე. ასეთი ცვლილებების შემდეგ ვებსაიტის მუდმივი გამოყენება წარმოადგენს თქვენს თანხმობას ამგვარი ცვლილებებისთვის.


ამ პირობების მიღება

თქვენ აცნობიერებთ, რომ წაიკითხეთ ეს შეთანხმება და ეთანხმებით მის ყველა პირობას. ვებსაიტის ან მისი სერვისების გამოყენებით თქვენ ეთანხმებით, რომ ვალდებულნი არიან იყოთ წინამდებარე ხელშეკრულებით. თუ არ ეთანხმებით ამ შეთანხმების პირობების დაცვას, თქვენ არ ხართ უფლებამოსილი გამოიყენოთ ან შეხვიდეთ ვებგვერდზე და მის სერვისებზე.


დაგვიკავშირდით

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ.

ეს დოკუმენტი ბოლოს განახლდა 2019 წლის 12 აპრილს