ល័ក្ខខ័ណ្ឌ

ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះ (“ ល័ក្ខខ័ណ្ឌ”“ កិច្ចព្រមព្រៀង”) គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រតិបត្តិករគេហទំព័រ (“ ប្រតិបត្តិករគេហទំព័រ”“ យើង”“ យើង” ឬ“ របស់យើង”) និងអ្នក (“ អ្នកប្រើប្រាស់”“ អ្នក” ឬ“ អ្នករបស់អ្នក” ") ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែងអំពីល័ក្ខខ័ណ្ឌទូទៅនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ avalanches.com និងផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយរបស់ខ្លួន (ជារួម“ គេហទំព័រ” ឬ“ សេវាកម្ម”) ។


គណនីនិងសមាជិកភាព

អ្នកត្រូវមានអាយុយ៉ាងហោចណាស់ ១៣ ឆ្នាំដើម្បីប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះនិងយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកធានានិងបង្ហាញថាអ្នកមានអាយុយ៉ាងតិច ១៣ ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតគណនីនៅលើគេហទំព័រអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពគណនីរបស់អ្នកហើយអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះរាល់សកម្មភាពដែលកើតឡើងនៅក្រោមគណនីនិងសកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវា។ ការផ្តល់ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងមិនពិតនៃប្រភេទណាមួយអាចបណ្តាលឱ្យមានការបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់យើងជាបន្ទាន់អំពីការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតឬការរំលោភសន្តិសុខផ្សេងទៀត។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសកម្មភាពឬការលុបចោលណាមួយរបស់អ្នកទេរួមទាំងការខូចខាតនៃប្រភេទណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារអំពើឬការបោះបង់ចោលទាំងនេះ។ យើងអាចផ្អាកបិទឬលុបគណនីរបស់អ្នក (ឬផ្នែកណាមួយ) ប្រសិនបើយើងកំណត់ថាអ្នកបានរំលោភលើការផ្តល់ណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬការប្រព្រឹត្ដឬខ្លឹមសាររបស់អ្នកមានទំនោរបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសុឆន្ទៈរបស់យើង។ ប្រសិនបើយើងលុបគណនីរបស់អ្នកដោយសារហេតុផលដែលបានរៀបរាប់ខាងលើអ្នកមិនអាចចុះឈ្មោះចូលសេវាកម្មរបស់យើងបានទេ។ យើងអាចបិទអាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែលនិងអាស័យដ្ឋានពិធីសារតាមអ៊ិនធរណេតដើម្បីការពារការចុះឈ្មោះបន្តទៀត។


មាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់

យើងមិនជាម្ចាស់ទិន្នន័យព័ត៌មានឬសម្ភារៈណាមួយ ("មាតិកា") ដែលអ្នកបញ្ជូននៅលើគេហទំព័រក្នុងដំណើរការប្រើប្រាស់សេវាកម្មឡើយ។ អ្នកត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវដាច់ខាតចំពោះភាពត្រឹមត្រូវគុណភាពសុច្ចរិតភាពភាពស្របច្បាប់ភាពអាចទុកចិត្តបានភាពសមស្របនិងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាឬសិទ្ធិប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារដែលបានបញ្ជូនទាំងអស់។ យើងអាចមាន, ប៉ុន្តែមិនមានកាតព្វកិច្ចដើម្បីត្រួតពិនិត្យមាតិកានៅលើគេហទំព័របានដាក់ជូនឬបង្កើតដោយប្រើសេវាកម្មរបស់យើងដោយអ្នក។ លុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសពីអ្នកការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកមិនផ្តល់សិទ្ធិឱ្យយើងប្រើប្រាស់បង្កើតឡើងវិញកែសំរួលកែប្រែបោះពុម្ពផ្សាយឬចែកចាយខ្លឹមសារដែលបង្កើតដោយអ្នកឬរក្សាទុកនៅក្នុងគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មទីផ្សារឬគោលបំណងស្រដៀងគ្នាណាមួយឡើយ។ ប៉ុន្តែអ្នកផ្តល់សិទ្ធិដល់យើងក្នុងការចូលមើលចម្លងចែកចាយរក្សាទុកបញ្ជូនបន្តកែទម្រង់បង្ហាញនិងអនុវត្តមាតិកានៃគណនីអ្នកប្រើប្រាស់របស់អ្នកតែម្នាក់ឯងតាមតម្រូវការសម្រាប់គោលបំណងនៃការផ្តល់សេវាកម្មដល់អ្នក។ ដោយមិនកំណត់ការតំណាងឬការធានាណាមួយនោះយើងមានសិទ្ធិទោះបីជាមិនមានកាតព្វកិច្ចចំពោះការសំរេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនបដិសេធឬដកចេញនូវខ្លឹមសារណាមួយក៏ដោយតាមគំនិតសមហេតុផលរបស់យើងរំលោភលើគោលការណ៍ណាមួយរបស់យើងឬស្ថិតក្នុងវិធីណាមួយដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ឬអាចជំទាស់បាន។


ការបម្រុងទុក

យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារដែលមាននៅលើគេហទំព័រទេ។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយយើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ខ្លឹមសារណាមួយឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការរក្សាការបម្រុងទុកសមស្របនៃមាតិការបស់អ្នក។ ទោះបីជាមានចំណុចដូចខាងលើនេះក្នុងឱកាសខ្លះនិងក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះក៏ដោយដោយគ្មានកាតព្វកិច្ចយើងអាចស្តារទិន្នន័យខ្លះឬទាំងអស់របស់អ្នកដែលត្រូវបានលុបចោលតាមកាលបរិច្ឆេទនិងពេលវេលាជាក់លាក់មួយនៅពេលដែលយើងអាចបម្រុងទុកទិន្នន័យសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់។ គោលបំណង។ យើងមិនធានាថាទិន្នន័យដែលអ្នកត្រូវការនឹងអាចប្រើបានទេ។


ការផ្លាស់ប្តូរនិងការកែប្រែ

យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬគោលនយោបាយរបស់វាទាក់ទងទៅនឹងគេហទំព័រឬសេវាកម្មនៅពេលណាមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលប្រកាសសេចក្តីព្រាងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅលើគេហទំព័រ។ នៅពេលដែលយើងធ្វើយើងនឹងធ្វើការជូនដំណឹងនៅលើទំព័រមេនៃគេហទំព័ររបស់យើង។ ការបន្តប្រើប្រាស់វេបសាយបន្ទាប់ពីមានការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះនឹងបង្កើតការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនោះ។


ការទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបានអានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយយល់ព្រមនឹងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងអស់។ តាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រឬសេវាកម្មគេហទំព័រអ្នកយល់ព្រមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ឬចូលប្រើគេហទំព័រនិងសេវាកម្មរបស់វាឡើយ។


ទាក់ទងយើង

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ។

ឯកសារនេះត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី ១២ ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៩