Zasady regulaminu

Zasady i warunki

Niniejsze warunki („Warunki”, „Umowa”) są umową między Operatorem Witryny („Operator Witryny”, „nas”, „my” lub „nasz”) a Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim” „). Niniejsza Umowa określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej avalanches.com oraz dowolnego z jej produktów lub usług (łącznie „Witryna” lub „Usługi”).


Konta i członkostwo

Aby korzystać z tej witryny, musisz mieć co najmniej 13 lat. Korzystając z tej witryny i zgadzając się z niniejszą Umową, gwarantujesz i oświadczasz, że masz co najmniej 13 lat. Jeśli tworzysz konto w Witrynie, jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i jesteś w pełni odpowiedzialny za wszystkie działania, które mają miejsce na koncie i wszelkie inne działania związane z tym kontem. Podanie dowolnego rodzaju fałszywych danych kontaktowych może spowodować zamknięcie konta. Musisz natychmiast powiadomić nas o wszelkich nieautoryzowanych sposobach korzystania z konta lub innych naruszeniach bezpieczeństwa. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania ze strony użytkownika, w tym wszelkiego rodzaju szkody powstałe w wyniku takich działań lub zaniechań. Możemy zawiesić, dezaktywować lub usunąć twoje konto (lub dowolną jego część), jeśli stwierdzimy, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy lub że twoje zachowanie lub treść naraziłyby naszą reputację i dobrą wolę. Jeśli usuniemy Twoje konto z powyższych powodów, nie możesz ponownie zarejestrować się w naszych Usługach. Możemy zablokować Twój adres e-mail i adres protokołu internetowego, aby uniemożliwić dalszą rejestrację.


Treści użytkownika

Nie posiadamy żadnych danych, informacji ani materiałów („Treści”), które przesyłasz w Witrynie w trakcie korzystania z Usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładność, jakość, integralność, legalność, rzetelność, stosowność oraz własność intelektualną lub prawo do korzystania z wszystkich przesłanych treści. Możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania Treści w Witrynie przesłanej lub utworzonej za pomocą naszych Usług przez Ciebie. O ile użytkownik wyraźnie nie zezwala na to, korzystanie z Witryny nie daje nam licencji na używanie, reprodukcję, adaptację, modyfikację, publikowanie lub rozpowszechnianie Treści stworzonych przez Ciebie lub przechowywanych na koncie użytkownika w celach komercyjnych, marketingowych lub w podobnych celach. Ale udzielasz nam zgody na dostęp, kopiowanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, przesyłanie, formatowanie, wyświetlanie i wykonywanie Treści swojego konta użytkownika wyłącznie w zakresie wymaganym do celów świadczenia Tobie Usług. Nie ograniczając żadnego z tych oświadczeń ani gwarancji, mamy prawo, choć nie obowiązek, według własnego wyłącznego uznania, odmówić lub usunąć Treść, która w naszej uzasadnionej opinii narusza którąkolwiek z naszych zasad lub w jakikolwiek sposób jest szkodliwa lub budzące zastrzeżenia.


Kopie zapasowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za Treści znajdujące się w Witrynie. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za utratę jakichkolwiek treści. Twoim wyłącznym obowiązkiem jest utrzymanie odpowiedniej kopii zapasowej treści. Niezależnie od powyższego, w niektórych przypadkach i w pewnych okolicznościach, absolutnie bez zobowiązań, możemy być w stanie przywrócić niektóre lub wszystkie dane, które zostały usunięte na określony dzień i godzinę, w których mogliśmy utworzyć kopię zapasową danych dla naszych własnych cele. Nie gwarantujemy, że potrzebne dane będą dostępne.


Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy lub jej zasad dotyczących Witryny lub Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem po opublikowaniu zaktualizowanej wersji niniejszej Umowy w Witrynie. Kiedy to zrobimy, opublikujemy powiadomienie na stronie głównej naszej witryny. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po takich zmianach będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na takie zmiany.


Akceptacja tych warunków

Potwierdzasz, że przeczytałeś niniejszą Umowę i zgadzasz się na wszystkie jej warunki. Korzystając z Witryny lub jej Usług, wyrażasz zgodę na związanie się niniejszą Umową. Jeśli nie wyrażasz zgody na przestrzeganie warunków niniejszej Umowy, nie masz uprawnień do korzystania z Witryny i jej Usług ani uzyskiwania do niej dostępu.


Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami.

Ten dokument został ostatnio zaktualizowany 12 kwietnia 2019 r