Villkorspolicy

Villkor

Dessa villkor ("Villkor", "Avtal") är ett avtal mellan Webbplatsoperatör ("Webbplatsoperatör", "oss", "vi" eller "vårt") och dig ("Användare", "du" eller "din" "). Detta avtal anger de allmänna villkoren för din användning av avalanches.com- webbplatsen och någon av dess produkter eller tjänster (tillsammans "Webbplats" eller "Tjänster").


Konton och medlemskap

Du måste vara minst 13 år för att använda denna webbplats. Genom att använda denna webbplats och genom att acceptera detta avtal garanterar du att du är minst 13 år. Om du skapar ett konto på webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla ditt kontos säkerhet och du är helt ansvarig för alla aktiviteter som sker under kontot och alla andra åtgärder som vidtas i samband med det. Att tillhandahålla falsk kontaktinformation av något slag kan leda till att ditt konto upphör. Du måste omedelbart meddela oss om obehörig användning av ditt konto eller andra säkerhetsbrott. Vi ansvarar inte för några handlingar eller utelämnanden av dig, inklusive skador av något slag som uppkommit till följd av sådana handlingar eller underlåtenheter. Vi kan stänga av, inaktivera eller ta bort ditt konto (eller någon del av det) om vi fastställer att du har brutit mot någon bestämmelse i detta avtal eller att ditt beteende eller innehåll skulle skada vårt rykte och goodwill. Om vi tar bort ditt konto av ovanstående skäl kan du inte registrera dig för våra tjänster på nytt. Vi kan blockera din e-postadress och din Internetprotokolladress för att förhindra ytterligare registrering.


Användarinnehåll

Vi äger inte data, information eller material ("Innehåll") som du skickar in på webbplatsen under användning av tjänsten. Du har ensamt ansvar för noggrannhet, kvalitet, integritet, laglighet, tillförlitlighet, lämplighet och immateriell äganderätt eller rätt till användning av allt skickat innehåll. Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka innehåll på webbplatsen som skickas in eller skapas med våra tjänster av dig. Såvida inte specifikt tillåtits av dig, ger din användning av webbplatsen inte oss licens för att använda, reproducera, anpassa, ändra, publicera eller distribuera innehållet som skapats av dig eller lagras i ditt användarkonto för kommersiellt, marknadsförande eller liknande syfte. Men du ger oss tillåtelse att komma åt, kopiera, distribuera, lagra, överföra, omformatera, visa och utföra innehållet på ditt användarkonto uteslutande efter behov för att tillhandahålla tjänsterna till dig. Utan att begränsa någon av dessa framställningar eller garantier har vi rätten, men inte skyldigheten, att, efter eget gottfinnande, vägra eller ta bort något innehåll som enligt vår rimliga åsikt bryter mot vår policy eller på något sätt skadligt eller stötande.


Säkerhetskopior

Vi ansvarar inte för innehåll som finns på webbplatsen. Under inga omständigheter ska vi hållas ansvariga för förlust av något innehåll. Det är ditt enda ansvar att upprätthålla lämplig säkerhetskopiering av ditt innehåll. Trots det ovanstående kan vi, vid vissa tillfällen och under vissa omständigheter, med absolut ingen skyldighet, kunna återställa en del av eller alla dina uppgifter som har raderats från ett visst datum och tid då vi kan ha säkerhetskopierat data för våra egna syften. Vi garanterar inte att informationen du behöver kommer att finnas tillgänglig.


Ändringar och ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra detta avtal eller dess policy som rör webbplatsen eller tjänsterna, effektiv vid publicering av en uppdaterad version av detta avtal på webbplatsen. När vi gör det kommer vi att lägga ut ett meddelande på startsidan på vår webbplats. Fortsatt användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt samtycke till sådana ändringar.


Godkännande av dessa villkor

Du erkänner att du har läst detta avtal och samtycker till alla dess villkor. Genom att använda webbplatsen eller dess tjänster samtycker du till att vara bunden av detta avtal. Om du inte samtycker till att följa villkoren i detta avtal har du inte behörighet att använda eller komma åt webbplatsen och dess tjänster.


Kontakta oss

Om du har några frågor om detta avtal, vänligen kontakta oss.

Detta dokument uppdaterades senast den 12 april 2019