Tất cả các ấn phẩm của Minh Fam . Hà Nội , Công Hòa Xã Hội Chủ

POSTS


Mưa lũ gây ra lũ lụt và sạt lở đất ở miền Trung Việt Nam

0
225
https://avalanches.com/vn/hanoi__ti_vit_nam_tm_thy_ging_vi_chng_coronavirus_ca_anh_1297789_05_02_2021

Tại Việt Nam, tìm thấy giống với chủng coronavirus của Anh


"Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE) cho biết họ đã tìm thấy một đột biến mới của coronavirus, tương tự như chủng được tìm thấy ở Anh, trong các mẫu bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương và Quang Nini."

0
102
SHOW_MORE