កម្ពុជា ការព្យាករណ៍​អាកាសធាតុ

Monday (04.12)
Partially cloudy
+32
  • °C
  • °F
+36°Feels like
6 mpsWind speed
480%Probability of precipitation
Monday
57 %
16 mps
+24°
+33°
Tuesday
57 %
17 mps
+24°
+33°
Wednesday
29 %
13 mps
+25°
+33°
Thursday
29 %
20 mps
+24°
+32°
Friday
14 %
10 mps
+24°
+32°
Saturday
38 %
9 mps
+25°
+33°
Sunday
38 %
13 mps
+25°
+32°

The list of all cities of the country

https://avalanches.com/kh/phnom_penh_cambodian_sapper_rat_retires1706720_07_06_2021
https://avalanches.com/kh/phnom_penh_cambodian_sapper_rat_retires1706720_07_06_2021

A rat named Magawa, awarded a gold medal for heroism, is retiring.


Over a five-year career, the rodent found 71 mines and 38 unexploded ordnance in Cambodia. The curators decided that it was time for him to retire.

Magawa was trained by the Belgian-registered charity Apopo, which has been based in Tanzania since the 1990s and has trained animals in landmine detection. Rats are trained to sense the presence of an explosive by smell, so they ignore ordinary scrap metal. Having found explosives, they begin to dig the ground, and then people are already involved in the work. Magawa is able to search a field the size of a tennis court in just 20 minutes - something that the organization says would take a person with a metal detector one to four days.

Show more
0
52

ទឹកភ្នែកនិស្សិត!


១. ចប់ទីដប់ពីរយ៉ាងអួលអាក់ រង់ចាំបញ្ចាក់ពីក្រសួង

ព្រោះសញ្ញាបត្រណានួនល្អង យូរពេកកន្លងចិត្តប៉ងរេ។


២.រហ័សរហួនរត់ដាក់ពាក្យ ចំណេះមួយបៀកគឺគ្មានទេ

អាហារូបករណ៍ជាមន្តស្នេហ៍ សុំចិត្តឪម៉ែទៅរៀនបាន។


៣.កាំបិតចានឆ្នាំងបានត្រៀមទុក អំបិលប្រហុកមិនឲ្យខាន ទៅនៅទីក្រុងលាសន្តាន ភូមិផៅប៉ុន្មានលែងបានក្បែរ។


៤.និស្សិតស្រុកស្រែទៅដីក្រុង បេះដូងប្រៀបប្រុងប្រឹងមិនប្រែ

នៃជំនាញអក្សរសាស្ត្រខ្មែរ ចូលរួបរួមថែកេរល្អឯក។


៥.ខ្ញុំក្រីខ្ញុំក្រត្រដររស់ ខ្ញុំគ្មានអ្នកខ្ពស់ជាបង្អែក

ខ្ញុំគ្មានសំណូកសូកសុំជែក កន្លែងល្អប្លែកចាំប្រាក់ខែ។


សរសេរដោយ: បូយ សុខរឿន

Show more
0
48

ស្រណោះ!


១.ស្រណោះវាលស្រែធ្លាប់តែខៀវខ្ចី

ស្រណោះក្របីធ្លាប់ថ្នមប្រលែង

ស្រណោះជើងភ្នំព្រលឹមបែកផ្សែង

ស្រណោះម្នាក់ឯងក្រែងបានជួបមិត្ត។


២.ស្រណោះដើមឈូកធ្លាប់ដុះក្នុងបឹង

ស្រណោះអង្រឹងធ្លាប់ជិះជិតដិត

ស្រណោះវាលស្មៅដៅជាប់ក្នុងចិត្ត

ស្រណោះពេកពិតដ្បិតតែបាត់បង់។


៣.ឱ!ភូមិបារៀងឈៀងទិសខាងជើង

ធម្មជាតិភូមិយើងម្តេចរួញក្រញ៉ង់

ថ្មចេះតែបាត់សត្វចេះតែបង់

បារមីតាភ្នំសូមជួយមើលផង។


៤.ស្រណោះមាតុផ្តើមកំណើតខ្ញុំ

ធ្លាប់ផ្តល់សុខដុមប្រជាប្អូនបង

បែរជាអន្តរាយសត្វស្វាត្រសង

សហគមន៍ព្រៃផងប្រៀបបានផ្លែល្វា។


សរសេរដោយ: បូយ សុខរឿន

Show more
0
46