Türkmenistan howa maglumaty

Sunday (03.12)
+20
  • °C
  • °F
+20°Feels like
5 mpsWind speed
0%Probability of precipitation
Monday
0 %
17 mps
+13°
+23°
Tuesday
0 %
13 mps
+15°
+22°
Wednesday
0 %
20 mps
+11°
+16°
Thursday
0 %
18 mps
+9°
+14°
Friday
0 %
12 mps
+9°
+14°
Saturday
0 %
23 mps
+8°
+14°
Sunday
10 %
23 mps
+7°
+11°

The list of all cities of the country

https://avalanches.com/tm/balkanabat__trkmenistan_altyn_asyr_habaryna_gr_trkmenistany_gurluyk_we_1222332_14_01_2021

"Türkmenistan: Altyn asyr" habaryna görä, Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Balkan derýasynyň dolandyryş merkezinde täze howa menziliniň gurluşygy üçin halkara tender yglan etdi.


Potratçy, häzirki Balkan gämi duralgasynyň hyzmatyny ep-esli gowulandyrjak häzirki zaman howa menzil toplumynyň dizaýnyny we aç-açan işe girizilmegini amala aşyrmalydyr.


Sagatda 100 ýolagça hyzmat edip bilýän täze howa menzili toplumy, ýerli howa ýollarynyň öňki howa menziliniň çäginde, Balkanbatdan 18 km uzaklykda ýerleşýän Jebel obasynda gurulmagy meýilleşdirilýär.


“Türkmenhowaýollary” gullugynyň hünärmenleri tarapyndan işlenip düzülen tehniki şertlere görä, howa menzili toplumynda raýat awiasiýasynyň ähli talaplaryna laýyklykda dizaýn edilen, gurlan we enjamlaşdyrylan ýolagçy terminaly, uzynlygy 2700 metr we ini 45 metr bolan emeli uçuş-gonuş zolagy bolmaly.

Show more
0
163